SALTNES
GRENDELAG

Velkommen til

Saltnes Grendelag

Vi er er her for lokalmiljøet

Booking av lokale

Grendehuset ligger sentralt til midt i Saltnes. Lokalene har plass til ca. 75 personer.

Bli medlem

Støtt opp lokalmiljøet i Saltnes og bli medlem i Grendelaget i dag.

Vedtekter

Vårt hovedformål er å eie og drive Saltnes Grendehus sine lokaler til felles beste.